Baggrund og formål

Dette tillæg er udarbejdet i forbindelse med Forslag til Lokalplan 712. Formålet med tillægget er, at justere rammebestemmelserne i det eksisterende erhvervsområde på Dangårdsvej, Europavej og Vestergade, sådan at det bliver muligt at etablere én høj antennemast og én høj skiltepylon/skiltemast inden for rammeområdet. 

Desuden foreslås det, at nedsætte mindste grundstørrelsen fra min. 5.000 m² til min. 4.000 m². Baggrunden er, at der i området allerede er givet dispensation til at udstykke grunde, der er mindre end 5.000 m², og at der med Forslag til Lokalplan 712 ønskes, at der også gives mulighed for grunde på mellem 4.000 m² og 5.000 m².