Ændringer med dette tillæg

Der udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, 5.00.T.26(T54). Rammens bestemmelser fremgår senere i tillægget.

Området er i dag et opdyrket landbrugsareal. Fremadrettet vil der med den nye ramme for tekniske anlæg kunne placeres solcellepaneler med tilhørende installationer og bygninger på arealet.