Redegørelse

Redegør for de eksisterende forhold i sammenhængende tekst/prosa. Det skal være letforståeligt – minimér brugen af fagsprog! :)

Indsæt kort over eksisterende forhold (rammekort og/eller evt. retningslinjekort) og fremtidige forhold

”De samlede bestemmelser for rammer, der vedtages eller aflyses med planen, kan ses til sidst i tillægget”

Redegørelse for diverse OBS-punkter fra konfliktsøgningen og hvordan tillægget forholder sig hertil.

Kopiér gerne ind fra lokalplanen, men sørg for at teksten rettes til så det handler om TILLÆGGET og IKKE lokalplanen. :)

 

Skal altid medtages:

Produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg XX (og Lokalplan XXX) omfatter et rammeområde til blandet bolig og erhverv. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Husk redegør for indvirkning på bilag IV-arter uanset hvor i kommunen du planlægger.

Redegør for Natura 2000, hvis du planlægger i eller i nærheden af disse områder.

Indsæt fra lokalplan eller se fraselager