Ændringer med dette tillæg

Ramme 1.03.C1 Bydelscenter Romalt ændres som følger:

Der er udelukkende tale om en geografisk justering af rammen. Ændringen ses på kortet herunder. Der ændres ikke på rammens bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde, etageantal og fremtidig byzone. Rammen kaldes nu for 1.03.C1(T46)

Ny ramme 1.03.R.10(T46) til rekreativt område, ændres som følge:

Den nye ramme afgrænses som vist på kortet og kaldes 1.03.R.10(T46) - til rekreativt område.

Rammen ændrer anvendelsesbestemmelserne, således at rammeområdet kan anvendes til større rekreative formål.

Kort der viser ændringer med Tillæg 46