Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

3.02.BE.1(T40) - Tæt-lav boliger og erhverv ved Skovboulevarden 6, Stevnstrup

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

Bolig/erhverv ved Stationspladsen

3.02.C.2(T6) - Lokalcentre i Stevnstrup - Skovboulevarden

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.