Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

5.05.B.3(T35) - Boligområde ved Rugvænget

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

Rugvænget

Mejlby Børnehave

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.