Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

Daka

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.