Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

Bøgebakken, Fuglebakken

Sportsplads, Stationsvej, Stavnagervej

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.