1.06.B.28(T26) - Tæt-lave boliger ved Helstedgård

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  1.06.B.28(T26)

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Områdets anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  2

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  8.5

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Maksimale etageareal, der må opføres (m²)

  1200 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  1

 • Maks. miljøklasse

  2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, Fællesanlæg, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Øvrige bestemmelser

  Området kan først udbygges efter endt restaurering af bebyggelse i 1.06.B.27(T26)

1.06.B.28(T26)