Tabel Aflastningscenter Paderup (T22)

  1) Nuværende detailhandel m2 1) Restrummelighed m2 Samlet ramme m2 Maks. str. Dagligvare Maks. str. Udvalgsvare
Paderup samlet 75.832 2) 10.168 86.000 1.200 5.000
1.09.C.1       1.200 5.000
1.09.C.2       1.200, dog en butik på 11.600 5.000

1) Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.
2) For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af detailhandelskvadratmetrene ønsker byrådet, at disse kvadratmetre primært anvendes i området vest for Merkurvej.