Ændringer med dette tillæg

Forslag til kommuneplantillæg 22 indeholder følgende ændringer til mål og retningslinjer, samt rammer i Randers Kommuneplan 2017:

- revision gældende for kommunen som helhed

  • Mål og retningslinjer for detailhandel i Randers Kommune. Beskrivelsen i afsnittet om ’aflastningscenter’ tilføjes, at byrådet har besluttet ikke at planlægge for nye aflastningscentre.

- revision gældende for kommunens detailhandelsstruktur

  • Mål for detailhandelsstruktur. Byrådets mål ændres sådan, at der i bymidten kan etableres dagligvarebutikker på op til 5.000 m2.
  • Retningslinjer for detailhandelsstruktur (Ds. 2). Tabel for ’aflastningscenter’ ændres sådan at den samlede detailhandelsramme reduceres fra 93.000 m2 til 86.000 m2. I samme tabel ændres beskrivelsen af de maksimale butiksstørrelser til 1.200 m2 for dagligvarebutikker og 5.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Byrådet ønsker at understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige udbudspunkter Midtbyen og Paderup med fokus på at styrke midtbyen i indeværende planperiode. Byrådet har derfor besluttet at reducere restrummeligheden i Paderup.

- revision gældende for aflastningscenter Paderup

  • Mål for detailhandel. I afsnittet om ’Aflastningscenter Paderup’ ændres beskrivelsen sådan, at det kommer til at fremgå at byrådet har besluttet at den samlede detailhandelsramme reduceres fra 93.000 m2 til 86.000 m2, til en samlet restrummeligheden på ca. 10.000 m2. Desuden tilføjes beskrivelsen at der ikke kan etableres nye overdækkede butikscentre i Paderup.
  • Retningslinjer for aflastningscenter Paderup (Ac. 1). Redegørelse ændres sådan at det fremgår at det samlede bruttoetageareal til butiksformål for aflastningscenter Paderup højst må være 86.000 m2. For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af detailhandelskvadratmetrene, skal disse kvadratmeter primært anvendes i området vest for Merkurvej.
  • Retningslinjer for aflastningscenter Paderup (Ac. 2). Redegørelse ændres sådan at det fremgår at den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 1.200 m2 og for udvalgsvarebutikker 5.000 m2.
  • Retningslinjer for aflastningscenter Paderup (Ac. 3). Retningslinjen tilføjes beskrivelse af, at detailhandlen ønskes understøttet af et varieret butiksudbud i Randers by, hvor Randers Midtby og aflastningscenter Paderup supplerer hinandens butiks- og vareudbud, og at der ikke planlægges for nye overdækkede butikscentre i Paderup.

- revision gældende for kommuneplanramme 1.09.C.1 - Marsvej og Neptunvej

  • Rammebestemmelsen om detailhandel. Rammebeskrivelse for detailhandel ændres til:


Etageantallet for områdets bebyggelse ændres fra 2,5 til 3 etager da områdets bebyggelse primært fremstår med flade tage.

Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1.200 m2 og 5.000 m2.

Det minimale bruttoetageareal for den enkelte udvalgsvarebutik må ikke være mindre end 500 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenteret (omfattende ramme 1.09.C.1 og 1.09.C.2) er højst 86.000 m2.

- revision gældende for kommuneplanramme 1.09.C.2 - Merkurvej

  • Rammebestemmelsen om detailhandel. Rammebeskrivelse for detailhandel ændres til:

Etageantallet for områdets bebyggelse ændres fra 2,5 til 3 etager da områdets bebyggelse primært fremstår med flade tage.

Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1.200 m2 og 5.000 m2. Det minimale bruttoetageareal for den enkelte udvalgsvarebutik må ikke være mindre end 500 m2.

Samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenteret (omfattende ramme 1.09.C.1 og 1.09.C.2) er højst 86.000 m2. Eksisterende dagligvarebutik (Bilka) er på 11.600 m2.