Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

Bredstrupsgade

Reiersensvej

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.