Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

Arena Randers

Sportanlæg Parkboulevarden

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.