Redegørelse

Etageejendommen er udstykket særskilt og er i dag ejet af statens ejendomsselskab Freja, der gennem en årrække har forsøgt at sælge ejendommen. Ejendommen fremstår som en del af Regi­onshospitalet Randers.

Den eksisterende etageejendom skal indrettes med 30 boliger, samt et tilhørende fællesareal. I stueplan kan der ske direkte adgang til ophold på terræn, hvor andre boliger i ejendommen kan opsætte alta­ner - disse tiltag kan resultere i mindre facadeændringer.