Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

1.02.O.6(T14) - Sygehuset
1.02.B.69(T14) - Etageboliger Østervangsvej

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.