Baggrund og formål

Dette Tillæg 14 til Kommuneplan 2017, omfatter matr. nr. 490i samt del af 490b, Randers markjorder der er placeret i den nordøstlige del af Randers by på Østervangsvej 28-30, hvor der tidligere har været sygeplejerskole. Området er en del af kommuneplan­ramme nr. 1.02.O.6, der i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål.

Baggrunden for dette tillæg er, at give mulighed for, at der indrettes etageboliger i den eksisterende bygning på Østervangsvej 28-30. Forslag til Lokalplan 666 er i offentlig høring sammen med dette forslag til tillæg 14.

Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplan, har der været afholdt fordebat i perioden fra den 13. december 2017 til den 10. januar 2018. Der indkom ingen bemærkninger i fordebatten.