Ændringer med dette tillæg

Der tilføjes en ny ramme 1.02.B.69(T14) og ramme 1.02.O.6 indskrænkes med den nye rammes areal. Rammen hedder efterfølgende 1.02.O.6(T14).

Rammebestemmelserne for den nye ramme 1.02.B.69(T14) er følgende:

Områdets anvendelse: Etagebebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.
Bygningshøjde: Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 20 meter
Etageantal: Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager
Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150. Bebyggelsesprocenten gælder for enkelte ejendom.
Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.
Friarealer: Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 15 % af boligetagearealet.

Rammebestemmelserne for den indskrænkede ramme 1.02.O.6(T14) bibeholdes:

Områdets anvendelse: Offentlige formål. Offentlige og private servicefunktioner, såsom institutioner og boliger i tilknytning hertil, samt sådanne institutioner og aktiviteter, der efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området.
Bygningshøjde: Bebyggelse må ikke opføres højere end 12 m, dog 35 m syd for Dronningborg Boulevard.
Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 80%. Bebyggelsesprocenten gælder for området under ét.
Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.