1.04.R.2(T10)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  1.04.R.2(T10)

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Områdets anvendelse

  Rekreative formål til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende.

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Der må ikke udstykkes nye ejendomme inden for rammeområdet

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art.