Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

Kertemindevej

Bøsbrovej

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.