Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

Scandia' Udbyhøjvej

Lokalcenter Herman Stillings vej

Bydelscenter Dronningborg

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.